Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
21.Yüzyılda, ekosistem ve gezegenimizdeki doğal sermayenin tükenmez olmadığı aşikârdır. İnsan sağlığının, ekonomik ve sosyal refahının korunması ve sürdürülmesi, ekosistem ve sunduğu hizmetin bütünlüğünün korunmasına ve sürdürülmesine bağlıdır. Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamayı riske atmaksızın bugünün ihtiyaçlarını karşılamak gerekmektedir. Ülke nüfusunun giderek çoğalması ve gelişmekte olan ülkelerde yaşam kalitesinin artması nedeniyle, sadece enerji verimliliği veya diğer verimliliklere odaklanmanın ortaya çıkan kaynak yetersizliğine çözüm olamayacağının farkındayız. Dolayısıyla günümüzde ve gelecekte sürdürülebilir kalkınmayı anlamada anahtar bir rol oynayacak yeni nesil çevre mühendislerimizle birlikte kamu ve özel sektördeki tüm iş alanlarındaki ÇEVRE kılavuzunuz olarak PROÇEV; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2013 yılı başlarında yetkilendirilerek faaliyetlerine başlayan Çevre Sektörüne duyarlı bir bakış akışı kazandırmak amacıyla, müşterek ortaklık girişimleriyle kurulmuş bir Çevre Mühendislik firmasıdır. Bu bağlamda aşağıda bulunan hizmetlerimizden yararlanmak ve hizmet almak için bizlere ulaşınız
Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
• ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri
• ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemleri
• ISO 22000:2006 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
• OHSAS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
• ISO 17025:2012 Laboratuvar Akreditasyonu
• ISO 13485:2012 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemleri
• ISO 16949:2012 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri
• ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri
• ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri
• GMP İyi Üretim Uygulamaları
• GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları
• BRC Global Gıda Standardı
Ürün ve Yeterlilik Belge Danışmanlığı
• TSE Ürün Belgelendirme
• TSEK Kalite Uygunluk
• TSE Hizmet Yeri Yeterlilik
• CE Belgesi
Eğitim
• Stratejik Yönetim
• ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Tetkikçi Eğitimi
• OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 17025 ve ISO 16949 Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimi
• Metot Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi
• Süreç Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Liderlik/Yöneticilik Yönetimi, Performans, Proje, Risk ve Toplam Kalite Yönetimi Eğitimleri
Kalite Yönetim Sistemi Belgeleri Nasıl Alınır
İşletmenize özel olarak hazırlayacağımız “Çalışma Programı” dahilinde gerekli eğitimler verilerek, ilgili standartlara uygun olarak prosedür, talimat, form ve planlar oluşturulur. Oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi en az 3 ay uygulandıktan sonra isteğiniz doğrultusunda herhangi bir belgelendirme firması ile iletişime geçilerek denetim ve belgelendirme işlemleri gerçekleştirilir. ProÇev Mühendislik Danışmanlık olarak biz; belgelendirme süreci boyunca firmanız adına tüm işlemleri gerçekleştiririz ve size sadece kurulan yönetim sistemini sürdürmek ve yönetmek kalır. Kalite Yönetim Sistemini kurmada, iş yükünüzü hafifleterek size sorunsuz bir çözüm ortaklığı teklif ediyoruz.
Kalite Yönetim Sistemlerinin Faydaları
Kalite Yönetim Sistemlerinin birçok faydaları vardır, bunlardan başlıca olanları;
• Kurumsallaşmaya atılmış olan önemli ve büyük bir adımdır.
• Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerinize üstünlük sağlar.
• Piyasada işletmenize olan itibarı arttırır.
• Müşterilerinizin size olan güveninde ve memnuniyetinde artış sağlar.
• Görev, yetki ve sorumluluklarını bilen profesyonel bir organizasyon oluşturmanıza katkı sağlar.
• Çalışanlarınızın iş veriminde ve memnuniyetinde artış sağlar.
• Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle Global pazarda kabul edilirliğinizi sağlar.
• İsrafı önleyerek verimliliğin artmasına katkı sağlar.
• Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesine olanak sağlar.
• Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak alt yapıyı oluşturmanızı sağlar.
Çevre Danışmanlığı
Çevre danışmanlığı, faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek işletmelerin, yasal çevre düzenlemelerine uyumunu ve en ekonomik-sürdürülebilir çevresel çözümlere ulaşmasını sağlamayı amaçlayan danışmanlık şeklidir..
Ülkemizde yürürlükte bulunan çevre mevzuatına göre, çevre ile etkileşim içerisinde bulunan bütün işletmelerin üzerine düşen yasal sorumluluklar vardır. Çevre Kanunu’na göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca, bu düzenlemelere uymayan işletmeler hukuki ve cezai yaptırımlar ile karşı karşıya kalmaktadır..
Söz konusu yasal düzenlemelerden biri olan “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” gereği Çevre İznine veya Çevre İzin ve Lisansına tabi işletmeler çevresel etkilerine göre belirlenerek sınıflandırılmıştır. Bu tesislerin Çevre İzni ve/veya Çevre İzin ve Lisansı alması zorunludur..
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik listeleri;.
1. Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler.
2. Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler.
Yukarıda belirtilen bu listelerdeki tesis veya faaliyetlerin yükümlülükleri;.
• Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler; Çevre Yönetim Birimini kurar veya yetkili Çevre Danışmanlık firmalarından hizmet alırlar,.
• Ek-2 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler; en az bir Çevre Görevlisi istihdam eder veya Çevre Danışmanlık firmalarından hizmet alır veya Çevre Yönetim Birimini kurarlar,.
• Organize Sanayi Bölgeleri; yönetimleri bünyesinde en az bir Çevre Görevlisi istihdam eder veya Çevre Danışmanlık firmalarından hizmet alır veya Çevre Yönetim Birimini kurarlar,.
• Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Mahalli İdare Birlikleri veya bunların iştirakleri; Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan tesis veya faaliyetleri çevresel açıdan yönetmek üzere en az bir çevre görevlisi çalıştırmakla veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmeti alırlar,.
• Sağlık kuruluşları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 ve üzerinde olanlar en az bir çevre görevlisi çalıştırmak veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından hizmet alırlar..
Çevre İzin Hizmetlerimiz
• Emisyon İzni.
• Gürültü Kontrolü İzni.
• Atık Su Deşarjı İzni.
• Tehlikeli Madde Atık Su Deşarjı İzni.
• Derin Deniz Deşarjı İzni.
Çevre İzin Konuları
Çevre İzinleri beş ana başlık halinde ÇEVRE İZİN BELGESİ adı altında bir araya toplanmıştır.
• Emisyon
• Gürültü
• Deşarj
• Tehlikeli Madde Deşarjı
• Derin Deniz Deşarjı
Emisyon konulu çevre izni
• Birinci adım : İl Müdürlüğü uygunluk yazısı
• İkinci adım : Geçici faaliyet belgesi
• Üçüncü adım : Emisyon ölçüm raporu
Gürültü konulu çevre izni
• Birinci adım : Geçici faaliyet belgesi
• İkinci adım : Akustik rapor
Atıksu konulu çevre izni
• Birinci adım : Atıksu arıtma tesisi proje onayı
(27.4.2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27.04.2004 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için)
• İkinci adım : Geçici faaliyet belgesi
• Üçüncü adım : Atıksu deşarjı teknik bilgiler
Tehlikeli madde atıksu konulu çevre izni
• Birinci adım : Tehlikeli madde arıtma tesisi proje onayı
(27.4.2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27.04.2004 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için)
• İkinci adım : Geçici faaliyet belgesi
• Üçüncü adım : Tehlikeli madde atıksu desarjı teknik bilgiler
Derin deniz desarjı konulu çevre izni
• Birinci adım : Derin deniz desarjı proje onayı
• İkinci adım : Geçici faaliyet belgesi
• Üçüncü adım : Derin deniz desarjı teknik bilgiler
Çevre Lisans Hizmetlerimiz
• Ambalaj Atığı
• Tehlikeli Atıklar
• Tıbbi Atıklar
• Bitkisel Atık Yağlar
• Ömrünü Tamamlamış Lastikler
• Ömrünü Tamamlamış Araçlar
• Atık Pil ve Akümülatörler
• PCB ve PCT
• Hafriyat Toprağı,İnşaat Ve Yıkıntı Atıkları
• Madeni ve Sanayi Kaynaklı Atık Yağlar
• Gemilerden Atık Alınması
ÇEVRE İZİN ve LİSANS BELGESİ adı altında yapılacak başvurularda birinci adım lisans konusu ile ilgili Özel Belgenin temini olmalıdır. (örneğin; Geri Kazanım için acil durum/müdahale planı, il müdürlüğü uygunluk yazısı, sanayi sicil belgesi) İkinci adımda ise Ortak Belgeler ve lisans konusu ile ilgili özel belge/belgeler beraberinde Geçici Faaliyet Belgesi başvurudur. Üçüncü ve son adımda ise lisans sürecini tamamlamak üzere Başvuru kapsamınıza uygun bilgi ve belgelerin (örneğin; Geri Kazanım için teknik uygunluk raporu, fizibilite raporu…) teslimidir.
• Birinci adım : Özel belgeler
• İkinci adım : Ortak belgeler
• Üçüncü adım : Lisans sürecinin tamamlanması
ÇED Raporları
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED); belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Bu süreç, kendi başına bir karar verme süreci değildir; karar verme süreci ile birlikte gelişen ve onu destekleyen bir süreçtir. ÇED’in amacı; ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.
11 Ağustos 1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereğince; gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlamakla yükümlüdürler.
ÇED’in temel görevi, projelerle ve gelişmelerle ilgili karar vericilerin daha bütünsel, yani karara etkiyecek birden fazla faktörü göz önüne alır bir şekilde daha sağlıklı karar vermelerini sağlamak için, onlara projelerden kaynaklanabilecek çevresel etkileri net bir şekilde göstermektir.
Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması
Atık Yönetimi; atığın toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, bertaraf sahalarının kapatılma sonrası bakımı ve bu tür faaliyetlerin gözetim, denetim ve izlenmesi işlemlerini kapsayan bir faaliyetler bütünüdür. Endüstriyel Atık Yönetim Planlarının hazırlanması konusunda firmamız ilgili kuruluşlarla koordineli bir şekilde destek vermektedir.
İzin Ve Ruhsatlar
• Geçici Depolama
• Geçici Çalışma
• İş Yeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı
• LPG Otogaz Bayilik Lisansı
Yönetmelikler
1) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ ne göre atık alanının özellikleri;
Atık üreticisi;
• Atıkların fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş sağlam, sızdırmaz,emniyetli ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza etmekle,
• Konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer vermekle, depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde belirtmekle,
• Konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri taşıyan başka bir konteynıra aktarmakla,
• Konteynırların devamlı kapalı kalmasını sağlamakla,
• Atıklarını kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolamakla yükümlüdür.
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.7557&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
2) Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı için gerekli bilgi ve belgeler; Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130118-18.htm
3) Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamaktır.
Bu Yönetmelik; Tesislerin kurulması ve işletilmesi için gerekli olan ön izin, izin, şartlı ve kısmi izin başvuruları, tesisten çıkan emisyonun ve tesisin etki alanı içerisinde hava kirliliğinin önlenmesinin tetkik ve tespiti ile, tesislerin, yakıtların, ham maddelerin ve ürünlerin üretilmesi, kullanılması, depolanması ve taşınmasına ilişkin usul ve esasları kapsar. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/07/20090703-20..htm
4) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131003-3.htm
Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net