Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı

Tmgd Nedir?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı; işletmelerde bulunun yetkilinin sorumluluğu altında, ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde, yapılan işin gereklerini mevzuata uygun olarak hareket edilmesini sağlamaktır. Faaliyetler yapılırken, en uygun araçların belirlenmesi, güvenlikten taviz verilmeden kontrollü bir şekilde gerçekleşmesi ve yönetiminin sağlanması önemlidir.

Tmgd Çalıştırma/Bulundurma Zorunluluğu Olan Firmalar

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından TMGD Tebliği ile Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının (TMGD) görev yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. Ülkemizde artık tehlikeli maddeler ile iştigal içinde olan tüm işletmelerin, TMGD istihdamı veya TMGD hizmet alımı zorunludur.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi

ADR mevzuatı kapsamında gerçekleşen eğitimlerin detayları aşağıdaki gibidir;

ADR tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi asgari 49 ders saati olarak uygulanır.

Sınavlarda başarılı olan TMGD adaylarına, İdare (Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü) tarafından, 5 yıl geçerli TMGD Sertifikası düzenlenir.

TMGD; sorumlu olduğu işletmede taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda; kaza hakkında bilgi toplayarak işletme yönetimine veya İdareye bir kaza raporu verir.

TMGD’ler, ADR/RID’da yapılan değişiklikler için 2 yılda bir yenileme eğitimini almak zorundadırlar

Bir TMGD, en fazla 5 işletmeye danışmanlık yapabilir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olma Şartları

TMGD olabilmek için;

  1. Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak,
  2. Kaçakçılık, dolandırıcılık vb. suçlarla hükümlü bulunmamak,
  3. Yangın söndürme eğitimine katıldığına dair belge sunmak,
  4. TMGD Eğitim Yeterlilik Belgesi sahibi eğitim kuruluşlarında, TMGD eğitimine katılarak, TMGD tamamlama belgesini almak ve sınavda başarılı olmak gereki .

İşletmelerin Sorumlulukları ve Yükümlülükleri

İlgili tebliğ kapsamında tehlikeli maddeler ile iştigal eden işletmelerin sorumluluk ve yükümlülükleri;

1)     Bu işletmeler, en az bir adet tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmek veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almakla yükümlüdürler.

2)     Bir işletmede TMGD görevini TMGD Sertifikasına sahip olmak şartıyla; işletme sahibi, işletmede çalışan başka biri veya işletmede doğrudan çalışmayan biri de yapabilir.

3)     Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü, gerektiğinde işletmelerin istihdam etmesi gereken TMGD sayısını arttırmasını isteyebilir.

4)     Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler;

TMGD olarak sözleşme yaptığı veya sözleşmesine son verdiği kişi/kişileri 30 (otuz) gün içerisinde İdareye bildirmekle,

TMGD tarafından hazırlanan yıllık raporları 5 yıl süre ile saklamak ve istendiğinde yetkili kişilere vermekle,

TMGD’nin iletişim bilgilerini, işletmede bulunan tüm çalışanlara yazılı olarak bildirmekle ve çalışanlar tarafından kolay erişilebilir yerlerde ilan etmekle yükümlüdürler.

Tmgd bulundurmama cezası

Bu maddede yer alan hükümlere aykırı hareket eden işletmelere, ihlal edilen her bir bent için 500,00 Türk Lirasıidari para cezası uygulanır.

5)     İşletmeler, hazırlanmış kaza raporlarını İdarenin talebi üzerine sunmak zorundadır. Raporları sunmayan işletmelere 1.000,00 Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

TMGD istihdam etme muafiyeti

Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmelerin; TMGD istihdam etmek veya TMGD hizmet alma zorunluluğu 1.1.2018 tarihine kadararanmaz.

Liman tesisleri ile hava yolu kargo terminallerinde tehlikeli maddeleri; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin TMGD bulundurma zorunluluğu 1.1.2018 tarihine kadararanmaz.

K1, K2, C1, C2, L1, L2, R1, R2 Yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren taşımacıların TMGD bulundurma zorunluluğu1.1.2018 tarihine kadar aranmaz.

Kamu kurum ve kuruluşlarında, TMGD istihdam etmek veya TMGD’den hizmet alma zorunluluğu1.1.2018 tarihine kadar aranmaz.